De Lakense Mand is een bewonersproject uit Laken (Brussel). Wekelijks wordt er een gezamenlijke aankoop van biologische groenten en fruit gedaan bij De Lochting en broden bij Nos Pilifs. De Lakense Mand is geen winkel; er wordt een zeker engagement van de leden verwacht (in de mate van het mogelijke). Overigens zijn we op verschillende niveau's actief om een respectvolle houding ten aanzien van ons leefmilieu, te promoten ; en sociale contacten tussen de bewoners onderling te bevorderen.

Geen mandenverdeling tijdens kerstvakantie

Er is geen mandenverdeling op maandag 26 december 2016 en 2 januari 2017. Prettige feesten.

Geen broden meer

Vanaf mei stoppen we met het aanbieden van bio-broden. Onze bestelling bij Nos Pilifs was te klein om voor hen rendabel te zijn. We blijven dus enkel verder met ons basisconcept: het betaalbaar aanbieden van biologische groenten- en fruitmanden voor mensen uit de buurt.

Prijsveranderingen in de manden

Vanaf 4 april zal de prijs van sommige manden veranderen:

Fruitmand: €10,00
Kleine gemengde mand: €10,00
Grote gemengde mand: €13,00

Biobello legt uit:

Vanaf 04/04 zullen de hoeveelheden fruit in deze pakketten opgetrokken worden. De verkoopprijs van een groente –en fruitpakket mini wordt 10€ en de verkoopprijs van een groente -en fruitpakket maxi 13€. U denkt een prijsverhoging? Nee, helemaal niet, het wordt een waarde verhoging, want beide pakketten worden dus met 1.5€ extra fruit gevuld.

Het fruitpakket wordt ook opgetrokken naar 10€. Dit biedt ons de mogelijkheid om dit pakket van meer fruit te voorzien en om naast de courante fruitsoorten meer duurdere lokale fruitsoorten te kunnen aanbieden, zoals bessen, aardbeien….

Bij onze groentepakketten (klein: 8.5€ en groot 14€) hebben we het gevoel nog steeds goed te zitten qua inhoud, soorten en prijs. Doordat deze voornamelijk gevuld worden met groenten van eigen teelt, kunnen we een goede prijs-hoeveelheid garanderen en houden we deze prijs constant.

Bloemenmarkt - Onze-Lieve-Vrouwvoorplein Laken

03/05/2015 09:00
03/05/2015 17:00

Op zondag 3 mei vindt er naar jaarlijkse goede gewoonte de Bloemenmarkt plaats op het voorplein van de O-L-Vrouwekerk te Laken. U kan er zich in een feestelijke atmosfeer allerlei planten, kruiden, struiken,… aanschaffen. En de Lakense Mand zal  eveneens ter plaatse zijn met een stand waarin we onze organisatie toelichten. Iedereen welkom.

waar: 
Parvis Notre Dame de Laeken

Recent comments

Syndicate content