Gezocht

Om de verdeling van de bio-manden de volgende maanden te kunnen garanderen zijn we op zoek naar enkele personen die zich af en toe op een maandagavond tussen 18u40 en 20u00 kunnen vrijmaken. Zoals u weet berust de werking van de “Lakense Mand” bij een kleine groep vrijwilligers die de organisatie van de wekelijkse verdeling mogelijk maakt. Hoe talrijker we zijn om hier aan mee te helpen, hoe minder zwaar dit werk wordt. Vanaf heden kan Anne geen permanentie meer op zich nemen: vandaar onze dringende oproep voor nieuwe krachten. Bij voorbaat dank.
 

Commentaar

gezocht

graag!! maar eerst vanaf september...
groeten,
nadine

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.