Informatie

“De Lakense Mand” is een vereniging van vrijwilligers die manden met biologische seizoensgroenten en -fruit verdeelt. Via dit initiatief willen we ideeën en diensten uitwisselen, maar ook contacten tussen de inwoners van Laken bevorderen, gemeenschapsinitiatieven en feestelijke projecten stimuleren,…

 

 

We vormen een groep van families, buren, vrienden uit de buurt die overtuigd zijn van de gunstige effecten van de biologische landbouw voor het milieu en voor onze gezondheid, én die zin hebben in ontmoeting en uitwisseling. Op deze manier zetten we ons ook in voor onze directe omgeving, en maken we deel uit van de dynamiek rond de ‘Duurzame wijken’.

 

We engageren ons voor de toekomst van Laken via contacten met andere verenigingen en door onze medewerking aan bepaalde evenementen (Bloemenwijk, Bloemenmarkt van Laken, Maison de la Création, Nekkersdal, Vies Brussel, No-Bilc,…).

 

Alle overschotten die uit de mandenverkoop voortvloeien worden weerom geïnvesteerd in projecten die het prettig samenleven in de buurt stimuleren (verdeling van bloembakken aan de buren, organisatie van een buurtfeest en dergelijke). De Lakense Mand is geen winkel en heeft die ambitie ook niet. We willen echter wel op onze manier bijdragen aan een eerlijke en zuivere handel dicht bij huis.  

 

Hartelijk welkom!