Maandag feestdag, levering dinsdag

Tot nu toe was het zo dat wanneer een maandag op een feestdag viel er die week geen levering plaatsvond. De verdelers hebben op hun laatste vergadering beslist dat we van nu af aan deze mandenverdeling wel zullen doen, maar de dag nadien. Dinsdag dus.
Om het even concreet te maken: maandag 13 juni aanstaande is Pinkstermaandag, levering op dinsdag 14 juni (zelfde plaats, zelfde tijdstip).
wim

Commentaar

goed idee! dank jullie wel!

goed idee! dank jullie wel!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.