Wat is bio?

De Standaard, donderdag 12 april 2012
Een product kan maar biologisch genoemd worden als het aan een reeks wettelijk vastgelegde criteria voldoet:

  • Geen kunstmest.
  • Geen chemische bestrijdingsmiddelen. Sommige producten, zoals zwavel en koper in de fruitteelt, kunnen wel.
  • Alleen biologisch veevoer.
  • Alleen biologisch zaaigoed.

Per sector zijn er extra criteria. Biovarkens moeten bijvoorbeeld een minimale buitenoppervlakte kunnen gebruiken om in te wroeten.
Een boer die aan alle criteria voldoet, kan zich aanmelden bij een wettelijk erkend controle-orgaan. In Vlaanderen zijn er vier. Wie aangemeld is, is 'in omschakeling', wie goedgekeurd is, is bio, en mag zijn producten verkopen met een biolabel.
Een belangrijke kritiek op biologische producten, is dat ze niet met alle ecologische principes rekening houden. Lokaal fruit zonder label kan ecologischer zijn dan biologisch fruit dat met het vliegtuig komt.